Cпеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу МОН України № 515 від 16.05.2016 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України відновила свою діяльність спеціалізована вчена рада К 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Голова спеціалізованої вченої ради - Бєляков К.І., доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. Учений секретар ради - Золотар О.О., кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07.

Пріоритет у діяльності спеціалізованої вченої ради буде надаватися захисту дисертацій з проблем інформаційного права, правової інформатики та правових проблем інформаційної безпеки.

Раніше, у 2011-2013 рр. згідно з рішенням Вищої атестаційної комісії України від 31 травня 2011 року № 7-06/5 в НДІІП НАПрН України діяла спеціалізована вчена рада К 26.501.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

За період роботи спеціалізована вчена рада К 26.501.01 в НДІІП НАПрН України провела12 засідань, в ході яких захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», зокрема:

 • Буряка І.О. на тему «Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення права громадян України на охорону здоров’я»;
 • Вознесенської О.А. на тему «Правові засади державного регулювання в галузі аудіовізуальних засобів масової інформації»;
 • Єльцова В.О. на тему «Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів»;
 • Коляденко П.Л. на тему «Правовий режим електронного інформаційного ресурсу судового засідання»;
 • Мельник К.С. на тему «Правові та організаційні засади захисту персональних даних в умовах євроінтеграції України»;
 • Мозолевської О.В. на тему «Правові засади інформаційних відносин у системі місцевих загальних судів України»;
 • Рєзника О.В. на тему «Адміністративно-правові засади діяльності податкової міліції»;
 • Рекуненко Т.В. на тему «Адміністративно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів державної податкової служби України»;
 • Сірика Д.С. на тему «Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян»;
 • Трубіна І.О. на тему «Правові засади функціонування системи електронних платежів у сфері електронної комерції»;
 • Шепетька С.А. на тему «Юридична особа як суб’єкт адміністративного делікту».

 

1 листопада 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 у Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ДУБНЯК М. В. на тему: "Правове регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні" та КІНДРАТ П. В. на тему: "Теоретичні засади оцінки ефективності законодавства в інформаційній сфері".

Відповідно до Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" з дисертаціями, відгуками до них та авторефератами дисертацій, що були захищені, або будуть захищатись у Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України  можна ознайомитись нижче.  

 

ГАЛИНСЬКА К. Ю.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

КРОНІВЕЦЬ Т. М.

 

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ДОРОГИХ С. О.

Автореферат

 

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ЦИБУЛЬНИК Т. А.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ДУБНЯК М. В.

Автореферат

 

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

КІНДРАТ П. В.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

  

Видання НДІІП

Вибрані видання