ГУЦАЛЮК М.В., Протидія використанню учасниками злочинних угруповань мережі “Даркнет” (ст. 111-117)

УДК 004.056:341.48

ГУЦАЛЮК М.В.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент, с.н.с.,
провідний науковий співробітник Міжвідомчого центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України
 
 
Анотація. В статті досліджуються питання протидії кіберзлочинності, зокрема використання мережі “Даркнет”. Пропонуються напрями вдосконалення чинного законодавства.
Ключові слова: кіберзлочинність, “Даркнет”, міжнародне співробітництво.
Summary. The article deals with the issues of cyber crime, and using the Darknet in particular. The improvements of the legislation in this area are proposed.
Keywords: cyber crime, Darknet, international cooperation.
Аннотация. В статье исследуются вопросы противодействия киберпреступности, в частности использование сети “Даркнет”. Предлагаются направления совершенствования действующего законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: киберпреступность, “Даркнет”, международное сотрудничество.
 
 
      Постановка проблеми. Поширення діяльності в Інтернеті найрізноманітніших верств населення по всьому світу та використання ними новітніх інформаційних технологій останнім часом відзначається значним зростанням кіберзлочинності.
       Відповідно до звіту однієї з провідних компаній з інформаційної безпеки “Herjavec Group” активність кіберкриміналітету у найближчі десятиліття стане одним з найбільших викликів для людства. У 2021 році передбачається зростання щорічних збитків від кіберзлочинності в розмірі 6 трлн доларів США (порівняно з 3 трлн. у 2016 році). Це більше ніж прибуток від усієї глобальної незаконної торгівлі наркотиками [1].
       Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” від 05 жовтня 2017 р.  № 2163-VIII визначає кіберзлочинність як сукупність кіберзлочинів. У свою чергу кіберзлочин або комп’ютерний злочин визначено як суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України [2]...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання