Інформаційна безпека людини:теорія і практика

Монографія. / Золотар О. О. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018 – 446 с.

     

      Монографія є комплексним теоретико-методологічним дослідженням проблем забезпечення інформаційної безпеки людини. Ґрунтуючись на комплексному аналізі міжнародного, національного та зарубіжного досвіду, автор досліджує проблеми прав і свобод людини в інформаційному суспільстві, загрози інформаційній безпеці людини, стан правового забезпечення цієї сфери та перспективи його розвитку.

ЗМІСТ

ВСТУП
4

РОЗДІЛ І. ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 
1.1. Людина як суб’єкт суспільства і об’єкт суспільних відносин
8
1.2. Ґенеза прав і свобод людини: від античності до інформаційного суспільства
58
1.3. Правовий статус людини в інформаційному суспільстві
79

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 
2.1. Онтологічний, гносеологічний і логічний зміст інформаційної безпеки
128
2.2. Інформаційна безпека як системне явище
147
2.3. Місце та роль інформаційної безпеки в інформаційно-правових дослідженнях
164
2.4. Правове забезпечення інформаційної безпеки в законодавстві Україні
179

РОЗДІЛ ІІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХИЩЕНОСТІ ЛЮДИНИ ВІД ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ В УКРАЇНІ

 
3.1. Реальні і потенційні виклики та загрози інформаційній безпеці людини
207
3.2 Особливості правового забезпечення прав і безпеки окремих категорій осіб у інформаційній сфері
253
3.3. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки людини в умовах гібридної війни проти України
278

РОЗДІЛ IV. МІЖНАРОДНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

 
4.1. Інформаційна безпека людини в міжнародному праві
296
4.2. Правове регулювання відносин у сфері інформаційної безпеки людини в США, ЄС та країнах Східного партнерства
328
4.3. Перспективи використання іноземного досвіду для вдосконалення законодавства України у сфері інформаційної безпеки людини
381

ВИСНОВКИ

395
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
410

 

Видання НДІІП

Вибрані видання