КОВАЛЬОВ К.Є., Правові аспекти захисту інформації з обмеженим доступом в Україні (ст. 50-58)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243806

УДК 355.45:343.1

КОВАЛЬОВ К.Є.,
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного  інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1243-3973.
 
 
Анотація. Стаття присвячена питанням обігу інформації з обмеженим доступом. Досліджуються проблеми, пов’язані з обігом інформації з обмеженим доступом в Україні, та аналізується міжнародний досвід у сфері захисту інформаційних ресурсів.
Ключові слова: державна таємниця, інформація з обмеженим доступом, міжнародний досвід, інформаційна безпека, законодавство.
Summary. The article is devoted to the circulation of restricted information. The problems related to the circulation of restricted information in Ukraine are studied, and the international experience in the field of information resources protection is analyzed.
Keywords: state secret, restricted information, international experience, information security, legislation.
Аннотация. Статья посвящена вопросам циркуляции информации с ограниченным доступом. Исследуются проблемы, связанные с оборотом информации с ограниченным доступом в Украине, а также анализируется международный опыт в области защиты информационных ресурсов.
Ключевые слова: государственная тайна, информация с ограниченным доступом, международный опыт, информационная безопасность, законодательство.
 
 
      Постановка проблеми. Аналіз наукових та практичних матеріалів, а також нормативно-правових актів стосовно інформації з обмеженнями у доступі та інтелектуальної власності, як її похідної і контррозвідувального забезпечення їх охорони та захисту (протидії конкурентній розвідці, або промисловому шпигунству – отримання недоступної інформації про економічну діяльність конкурентів) є актуальною і полягає у необхідності забезпечення захисту інформаційних ресурсів з обмеженим доступом...