ЛАНДЕ Д.В., ДАРМОХВАЛ О.Т., Оперативність і передрук в мережевих джерелах новин

УДК 004.67

Ланде Д.В.,
Дармохвал О.Т.,
доктор технічних наук,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 
 
Анотація. Розглянуто явище дублювання інформації в мережевих джерелах новин. Досліджуються правові засади та статистичні дані на масивах новинних повідомлень, що узагальнюються системою контент-моніторингу. Результати можуть враховуватися розробниками і менеджерами пошукових систем і систем контент-моніторингу.
Ключові слова: дублювання інформації, інформаційні агентства, авторське право, передрук, контент-моніторинг, автоматичний аналіз.
Аннотация. Рассмотрено явление дублирования информации в сетевых источниках новостей. Исследуются правовые основы и статистические данные на массивах новостных сообщений, обобщаемых системой контент-мониторинга. Результаты могут учитываться разработчиками и менеджерами поисковых систем и систем контент-мониторинга.
Ключевые слова: дублирование информации, информационные агентства, авторское право, перепечатка, контент-мониторинг, автоматический  анализ.
Summary. We study the phenomenon of information duplication in online news sources. Legal bases and statistical data are investigated. Approbation on news flows is carried out by means of system of content monitoring. The results can be considered by developers and managers of the search engines and content-monitoring systems.
Keywords: duplication of information, news agencies, copyright, reprint, content-monitoring, automatic analysis.
 
 
        Постановка проблеми. Традиційно джерелами новин вважаються інформаційні агентства (далі – ІА). Дійсно, це їх основна діяльність, цим вони займаються професійно. Сьогодні робота ІА перемістилася в Інтернет, крім того утворюються джерела інформації, представлені виключно в інтернет-просторі – мережеві інформагентства [1]. Соціальні мережі вносять свій внесок у формування новинного інформаційного простору, причому, якщо про рівень достовірності інформації з соціальних мереж можна дискутувати, то оперативність при цьому завжди висока. Досвід авторів при вирішенні задач моніторингу свідчить про те, що новини все частіше потрапляють в соціальні мережі з веб-простору.
        Цінність інформаційних повідомлень багато у чому визначається оперативністю, тому окремим завданням є оцінка запізнювання публікацій в Інтернет в порівнянні з часом розсилки відповідних повідомлень. Забігаючи наперед, скажемо, що в більшості розглянутих випадків час затримки виявилося негативним, тобто ІА копіювали повідомлення з веб-сайтів, та ще й зі значним запізненням.
        Одним з ключових аспектів розвитку сучасних інформаційних технологій є специфіка відносин між інформаційними агентствами, що грають роль постачальників інформації, і ЗМІ, як основного її споживача. Впорядкування ці їх відносини у законодавстві значною мірою застаріле і потребує серйозних коректив як у технологічному плані, так і у плані організаційному…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання