МАРУЩАК А.І., Тенденції розвитку медіа-сфери України у контексті інформаційної безпеки держави (ст. 96-102)

УДК 342.52

Марущак А.І.,
доктор юридичних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ Національної академії Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті розкриваються тенденції розвитку медіа-сфери України у контексті інформаційної безпеки держави. Виокремлено тенденції, які не мають істотного негативного впливу на інформаційну безпеку України, які спрямовані на нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави, а також загрозливі для інформаційної безпеки держави тенденції.
Ключові слова: медіа-сфера, засоби масової інформації, інформаційна безпека держави, загроза.
Summary. The article reveals the tendencies of the development of the media sphere of Ukraine in the context of state information security. The trends, which do not have a significant negative impact on the information security of Ukraine, aimed at neutralizing the threats to the state's information security, as well as trends threatening the state of information security are outlined.
Keywords: media sphere, mass media, state information security, threat.
Аннотация. В статье раскрываются тенденции развития медиа-сферы Украины в контексте информационной безопасности государства. Выделены тенденции, которые не имеют значительного негативного влияния на информационную безопасность Украины, которые направлены на нейтрализацию угроз информационной безопасности государства, а также угрожающие информационной безопасности государства тенденции.
Ключевые слова: медиа-сфера, средства масовой информации, информационная безопасность государства, угроза.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасна медіа-сфера, як одна з форм передачі інформації, набуває дедалі більшої зміни у зв’язку з динамічним розвитком інформаційних технологій і світовими глобалізаційними процесами. Українські медіа також змінюються з урахуванням реалій деструктивного інформаційного впливу на населення України російських ЗМІ, а також через намагання залучити суб’єктів вітчизняного медіа-ринку до антиукраїнської діяльності. Із зміною суспільних інформаційних відносин коригуються підходи до їх правового регулювання, дедалі частіше використовується імперативний метод унормування таких відносин...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання