Міжнародна наукова конференція «Чотирнадцяті юридичні читання: проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»

18-19 квітня 2019 року Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України спільно з Національним педагогічним університетом імені М.П. ДрагомановаІнститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Центром правової освіти і науки та Громадською організацією «Феміда» проведено Міжнародну наукову конференцію «Чотирнадцяті юридичні читання: проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» за участі кращих представників наукової еліти з провідних вищих навчальних закладів та наукових установ України та зарубіжжя. 

Відкрив конференцію декан факультету політології та права НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Андрусишин. З вітальними словами також виступили директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України академік НАН України і НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Юрій Шемшученко; директор Інституту законодавства Верховної Ради України академік НАН України і НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Олександр Копиленко та директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, 

професор Володимир Пилипчук.

Актуальні питання щодо адаптації української правової системи в процесі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, освітньої політики, галузевої імплементації та проблеми громадянського суспільства  в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом тощо стали предметом розгляду на пленарному засіданні та роботи панелей наукового форуму. 

За матеріали конференції планується видати збірник тез.

 

Видання НДІІП

Вибрані видання