САНДУЛ В.С., СТАРОВА С.Б., Удосконалення законодавства щодо дистанційного навчання в умовах карантину (с. 66-72)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238184

УДК 37.014:355.233.11

САНДУЛ В.С.,
СТАРОВА С.Б.,
 
загальноосвітній заклад “Слов’янська гімназія”, м. Київ.
 
 
Анотація. В статті досліджується питання удосконалення нормативно-правового упорядкування інформаційних відносин щодо форм та методів дистанційного навчання, зокрема в середніх загальноосвітніх закладах, у тому числі при вивченні предмета “Захист України”, в умовах світової пандемії та тимчасової окупації частини території України.
Ключові слова: пандемія коронавірусу, дистанційне навчання, електронні освітні платформи, предмет “Захист України”,“гібридна війна”.
Summary. The article examines the issue of improving the legal regulation of information relations on the forms and methods of distance learning, in particular in secondary schools, including the study of the subject “Defense of Ukraine”, in a global pandemic and temporary occupation of Ukraine.
Keywords: сoronavirus pandemic, distance learning, electronic educational platforms, subject “Defense of Ukraine”, “hybrid warfare”.
Аннотация. В статье исследуется вопрос совершенствования законодательства, форм и методов дистанционного обучения в средних общеобразовательных учреждениях, в том числе при изучении предмета “Защита Украины” в условиях мировой пандемии и временной оккупации части территории Украины.
Ключевые слова: пандемия коронавируса, дистанционное обучение, электронные образовательные платформы, предмет “Защита Украины”, “гибридная война”.
 
Постановка проблеми. Пандемія коронавірусу, яка охопила світ у 2020 році, докорінно змінила життя українців. Зміни торкнулися таких речей, як спосіб життя, в тому числі шкільного навчання...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання