ВИШНЕВСЬКИЙ Є.І., Регулювання та нагляд в фінансовій сфері: модель “Твін пікс” (ст. 118-130)

УДК 336.711.65

Вишневський Є.І.,
старший економіст, Національний банк України
 
 
Анотація. В статті досліджуються питання оптимальної моделі регулювання та нагляду в сфері фінансової діяльності. Систематизується та аналізується теорія та практика використання моделі “Твін пікс”.
Ключові слова: фінансове регулювання, глобальна фінансова  криза, модель “Твін Пікс”.
Summary. The article explores the questions of an optimal model for regulation  and supervision in a finance sphere. The theory and practice of the “Twin Peaks” model is systematized and analyzed..
Keywords: financial regulation, Global Financial Crisis, the Twin Peaksmodel.
Аннотация. В статье исследуется вопрос оптимальной модели регулирования и надзора  в сфере финансовой деятельности. Систематизируется и анализируется теория и практика использования модели Твин пикс.
Ключевые слова: финансовое регулирование, глобальный финансовый кризис, модель Твин Пикс.
 
 
      Постановка проблеми. Глобальна фінансової криза 2007 – 2008 років не тільки показала певні слабкі сторони сучасної фінансової системи, а і звернула увагу на проблеми, які повинні бути вирішені у майбутньому.
        На сьогодні різні експерти, залежно від їх спеціалізації, бачать ці проблеми по різному. Деякі з них фокусуються на переоцінці впливу фінансових посередників/ агентів на економіку [1]. На їх думку, уряди та центральні банки використовують макроекономічні моделі, що відомі як DSGE (Dynamic stochastic general equilibrium), які не включають ні банків, ні фінансових агентів. Вони фактично не включають фінансові системи як такі взагалі.
       Нобелівський лауреат, економіст Пол Крагмен (Paul Krugman) визначив комплекс проблем, що виникли у зв’язку з фінансовою лібералізацією. Він визнав поразку економістів у прогнозуванні кризи у зв’язку з тим, що в їх економічних моделях “вони були сліпими до обмежень людської раціональності, що часто призводять до бульбашок та колапсів на ринках; до проблем інститутів, що стали некерованими; до недосконалості ринків, особливо фінансових, що можуть спричинити несподіваний, непередбачуваний крах операційної системи економіки; і до небезпек, що виникають, коли регулятори не вірять у регулювання” [2]...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання