В.С. ЦИМБАЛЮК. Суспільна мораль як різновид інформаційної безпеки

УДК 002.6:343.971

В.С. ЦИМБАЛЮК, кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
    
  Анотація. Про проблеми державного регулювання контролю обігу продукції, що може негативно впливати на суспільну мораль.
Аннотация. О проблемах государственной регуляции контроля обращения продукции, которая может негативно влиять на общественную мораль.
Summаry. About the problems of the governmental regulation of control of production turnover that can negatively influence on a public moral.
Ключові слова. Суспільна мораль, інформаційна безпека, інформаційне право.
 
 
На кожному історичному етапі розвитку цивілізацій постійно виникала проблема, яка набула умовної назви в Україні захист суспільної моралі, до якої долучаються відповідні організаційні структури суспільства, у тому числі держава. Але результати втручання держави у цю сферу суспільних відносин нерідко дорого обходилися суспільству і окремим його особам.
Наприклад, у Стародавній Греції за звинувачення у поведінці, яка несумісна із суспільним життям (а отже, і з суспільною мораллю) був страчений філософ Сократ. З часом, після його смерті, древні греки зрозуміли, що помилилися в оцінці Сократа і поставили йому пам'ятник, а тих, хто здійснив наклеп на нього, покарали небуттям.
Існує й інший приклад, який також відомий зі стародавніх часів у сфері політики та військової справи. У стародавніх китайських книгах ведення війни, серед іншого, зазначається, що якщо ворога неможливо здолати зовні військовою силою, то в його суспільство слід впроваджувати пороки через порочних жінок, порочну поведінку та наклепництво. Тоді суспільство ворога розвалиться з середини і не потрібно буде великих зусиль, щоб його завоювати, широкі верстви суспільства з радістю позбудуться правителів, які є аморальними, руками завойовників.
В умовах розвитку інформаційного суспільства, коли сучасні комп'ютерні інформаційні технології та засоби електронної телекомунікації проникають у всі сфери суспільного життя, знову постала проблема охорони, оборони, захисту суспільної моралі. Наприклад, Інтернет - глобальна мережа електронно-цифрової телекомунікації застосовується не тільки на користь людям, й у суспільно аморальних цілях: розповсюдження ідеології насильства, порнографії, людиноненависництва тощо на глобальному рівні.
Також слід відзначити "майстерність" ведення спеціальних інформаційних операцій, фахівців у сфері паблік-рілейшин (зв'язків з громадськістю - PR, піар), реклами, маркетингу, які застосовуються в економічній конкуренції за завоювання ринків збуту.
Для прикладу, пропонується розглянути ситуацію у авіаційній галузі. Ряд закордонних виробників авіаційної техніки, застосовуючи можливості засобів масової комунікації, роблять замовні матеріали на своїх конкурентів - виробників літаків тощо в Україні з метою принизити їх ділову репутацію та технічні можливості літальних апаратів. В результаті авіаційна промисловість України позбувається ринків збуту і поступово занепадає. Подібна ситуація була і з виведенням вітчизняної індустрії електронно-обчислювальної техніки і т. д…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання