2005 рік

Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації / Л.М .Задорожня, В.М. Брижко; за ред. чл.-кор. АПрН України М.Я. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2005. – 31 с.

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 24 жовтня 1995 року “Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним обігом цих даних” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. –Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ISPO // Правова інформатика. – 2005. – № 1(5).

Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 8 червня 2000 року “Про деякі правові аспекти інформаційних послуг,зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку” (“Про електронну комерцію”) (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa. eu.int/ISPO/legal/en/dataprot/protection.html // Правова інформатика. – 2005. – № 1(6).

Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 13 грудня 1999 року “Про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int /ISPO/legal/en/dataprot/protection.html // Правова інформатика. – 2005. – № 4(8).