Право національної безпеки та військове право: сучасні виклики

Богуцький П. П. : навчальний посібник / П. П. Богуцький ; Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України». – Київ; Одеса : Фенікс, 2023. – 252 с.

Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25 грудня 2022 р. / наук. керівник конф. О. А. Баранов ; упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, М. В. Дубняк. Київ-Одеса, 2022. 108 с.

Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри

Збірник матеріалів ІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09 грудня 2022 року). Вінниця, 2023. 365 с.

Правові засади забезпечення кібербезпеки в умовах цифрової трансформації

Довгань О., Ткачук Н., Ткачук Т., Петров В.  Правові засади забезпечення кібербезпеки в умовах цифрової трансформації. К., Артек. 2022. 171 с. 

Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку

Збірник матеріалів І–ї Міжнародної науково-практичної конференції до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 09-10 червня 2022 року). Вінниця, 2022. 279 с.

 

Захист прав дітей в умовах війни

Збірник матеріалів круглого столу до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 17 травня 2022 року). Вінниця, 2022, 90 с.
 

Створення та організація діяльності системи військової юстиції України

Матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 с.

Правове забезпечення інформаційної безпеки

Фурашев В., Радзієвська О. : курс лекцій / В. Фурашев, О. Радзієвська ; ДНУ «Ін-т інформ., безпеки і права Нац. акад. прав. наук України». - Київ; Одеса : Фенікс, 2022. -158 с.

Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри

Збірник матеріалів І–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 10 грудня 2021 року). Вінниця, 2022. 261 с.
 

Розвиток інститутів місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні

Розвиток інститутів місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні / 2 грудня 2021 року, м.Вінниця / Упорядники: Пилипчук В.Г., Яременко О.І., Кононенко В.В., Конотопенко О.П., Лазор О.Я., Лазор О.Д., Лапшин С.А., Назаренко М.О., Одобецька І.С. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, Вінниця, ТОВ «Друк» – 2021. – 196 с.