Тезаурус EUROVOC 4.2. Українська версія [Електронний ресурс]

(У складі Системи (бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права) : [В 3 книгах]. / М.Я. Швець, О.Л. Копиленко, С.А. Антоненко, С.М. Міщук та ін. – К.: НДЦПІ АПрН України, Інститут законодавства ВР України, Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР України, 2007. – 738 c. – [Кн. 1. Абетково-пермутаційне представлення. – 387 с. Кн. 2. Тематичне представлення. – 174 с. Кн. 3. Багатомовне представлення. – 177 с.]

Інформаційне право: доступ до інформації

А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.

Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом

А.І. Марущак – К.: Вид-во КНТ, 2007. – 208 с.

Правомірні засоби доступу громадян до інформації

А.І. Марущак. – Біла Церква: Вид-во “Буква”, 2006. – 432 c.

Програмно-апаратний комплекс інформаційної підтримки прийняття рішень

 

Д.В. Ланде, В.М. Фурашев, О.М. Григор’єв. – К.: Інжиніринг, 2006. – 48 с. 

Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом

А.Б. Стоцький, О.І. Тимошенко, А.М. Гуз, А.І. Марущак та ін.; за ред. Сідака В.С. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 232 с.

Застосування засобів і матеріалів відеозапису у процесуальній діяльності правоохоронних органів

С.С. Паламарчук, О.І. Ізотов, В.Г. Хахановський. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 120 с.

Організація захисту інформації

М.В. Гуцалюк, Н.А. Гайсенюк. – К.: Альтерпрес, 2005. – 244 с.