Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин

       
В. Брижко (науковий керівник проекту), В. Цимбалюк, М. Швець; за ред. В. Тація, В. Тихого, М. Швеця. - К.: ТОВ "ПанТот", 2009 р. - 324 с.

Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності

А.І. Марущак – К.: Видавничий дім “Скіф”, КНТ, 2008. – 344 с.

Безпека бізнесу: організаційно-правові основи

Ю.В. Бондарчук, А.І. Марущак. – К.: Видавничий дім “Скіф”, КНТ, 2008. – 372 с.

Інформаційна культура

В. Цимбалюк, Ю. Яцишин, Н. Новицька, В. Попович, Р. Калюжний, В. Брижко,

В. Гавловський; за редакцією М. Швеця, Р. Калюжного. – Ірпінь:

Національний університет ДПС України, 2007. – 254 с.

Тезаурус EUROVOC 4.2. Українська версія [Електронний ресурс]

(У складі Системи (бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права) : [В 3 книгах]. / М.Я. Швець, О.Л. Копиленко, С.А. Антоненко, С.М. Міщук та ін. – К.: НДЦПІ АПрН України, Інститут законодавства ВР України, Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР України, 2007. – 738 c. – [Кн. 1. Абетково-пермутаційне представлення. – 387 с. Кн. 2. Тематичне представлення. – 174 с. Кн. 3. Багатомовне представлення. – 177 с.]

Інформаційне право: доступ до інформації

А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.

Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом

А.І. Марущак – К.: Вид-во КНТ, 2007. – 208 с.

Правомірні засоби доступу громадян до інформації

А.І. Марущак. – Біла Церква: Вид-во “Буква”, 2006. – 432 c.