Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення. Частина 1.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  21 квітня 2017 р., м. Київ, У 2-х частинах. Частина перша. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2017. – 144 с.

Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення. Частина 2.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  21 квітня 2017 р., м. Київ, в 2-х частинах. Частина друга.  / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 124 с.

Реформування і розвиток Служби безпеки в контексті євроінтеграції України

Пилипчук В. Г.: наук.-метод. посіб. / В. Г. Пилипчук, О. Ф. Белов, С. С. Кудінов. - К.: Нац. акад. СБУ, 2017. - 260 с.

 

Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти

Матеріали науково-практичної конференції / 06 жовтня 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с.

 

Систематизація і розвиток теоретичних основ трансформації інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації

Наукова доповідь / Фурашев В. М., Петряєв С.Ю., Поперечнюк В.М. – К.: ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 55 с.

Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері

Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200с.
 

Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах

Матеріали науково-практичнї конференції / 17 травня 2016 р., м.Київ / Упорядн. Дорогих С.О.: – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально- науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с.
 

Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України

Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м.Київ / Упорядн. : В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 182 с.

Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві

Матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. 

 

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави Ч. 1

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук. - практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с.

Видання НДІІП