Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах

Матеріали науково-практичнї конференції / 17 травня 2016 р., м.Київ / Упорядн. Дорогих С.О.: – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально- науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с.
 

Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України

Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м.Київ / Упорядн. : В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 182 с.

Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві

Матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. 

 

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави Ч. 1

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук. - практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с.

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави Ч. 2

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 2. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 164 с.

Трансформація центру правової інформатики в Науково-дослідний інститут інформатики і права : становлення, здобутки, пріоритети (2011 – 2015 рр.)

Пилипчук В.Г., Фурашев В.М. : науково-інформаційний огляд ; за інформаційно-технічної підтримки В.М. Брижка, В.М. Поперечнюк, О.Г. Радзієвської. – К. :   ТОВ “ПанТот”,  2016. – 106 с.

Свобода інформації в Україні та світі. Теорія та практика

Свобода інформації в Україні та світі. Теорія та практика / упоряд. О. М. Павліченко, Р. І. Стадник; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 216 с.

 

Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації

Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. - Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с.

Информационные технологии и безопасность

Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с.

 

Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності

Матеріали науково-практичної конференцї / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с.