Реформування і розвиток Служби безпеки в контексті євроінтеграції України

Пилипчук В. Г.: наук.-метод. посіб. / В. Г. Пилипчук, О. Ф. Белов, С. С. Кудінов. - К.: Нац. акад. СБУ, 2017. - 260 с.

 

        У виданні на основі системного аналізу висвітлено актуальні проблеми та методичні засади реформу вання і розвитку сектору безпеки та Служби безпеки України з урахуванням історії становлення СБ України, досвіду організації управління спеціальними службами у країнах-членах Європейського Союзу і НАТО, а також сучасного досвіду діяльності української спецслужби в умовах т. зв. «гібридної війни». Результати аналізу можуть бути враховані при реформуванні СБ України та розвитку національного законодавства в галузі національної безпеки.

        Для керівників та співробітників СБ України, експертів і вчених, науковою і науково-педагогічного складу, аспірантів, студентів і слухачів навчальних закладів та наукових установ сектору безпеки України.

 

ЗМІСТ

5
7
Розділ 1. Історичні аспекти становлення і розвитку сектору безпеки та Служби безпеки України (кінець XX - початок XXI століття)
10
1.1. Історико-правові проблеми трансформації сектору безпеки та Служби безпеки України
10
1.2. Матеріали Комплексного огляду Служби безпеки України (2005 - 2006 роки) як основи її реформування
22
 
Розділ 2. Досвід організації управління і контролю за діяльністю спецслужб у країнах-членах ЄС і НАТО (кінець XX - початок XXI століття)
44
2.1. Основи управління та моделі систем спеціальних служб
44
2.2. Спільні державно-правові ознаки спеціальних служб країн-членів ЄС і НАТО
51
2.3. Рекомендації європейських організацій та норми міжнародного права з питань діяльності спецслужб
60
2.4. Організація контролю і ресурсного забезпечення діяльності іноземних спецслужб
75
 
Розділ 3. Актуальні проблеми та пріоритети реформування сектору безпеки і Служби безпеки України
90
3.1. Військово-політичні та правові аспекти реформування сектору безпеки і Служби безпеки України
90
3.2. Проблеми та шляхи реформування СБ України
101
3.3. Пріоритети розвитку спецслужб у XXI столітті
112
Післямова
115
Додатки
125
1 . Марчук Є. К. Співробітництво України з НАТО (2002 р.).
125
2. Реформи сектору розвідки України (документ Співголови Робочої групи Україна-НАТО з питань демократичного цивільного контролю над сектором розвідки О. Белова від 5.12.2006 р.)
136
3. Щодо Робочої групи Україна-НАТО з питань демократичного цивільного контролю над сектором розвідки (довідка від 7.11.2007 р.)
140
4. Співробітництво України з НАТО у сфері реформування сектору оборони та безпеки (довідка від березня 2008 р.)
143
5. Експертні консультації Україна-НАТО з питань реформування сектору безпеки та розвідки (підсумковий документ від 30.11.2010 р.)
147
6. Матеріали Комплексного огляду Служби безпеки України як складової сектору безпеки України
152
7. Концепція реформування Служби безпеки України (затверджена Указом Президента України від 20.03.2008 р. № 249/2008)
178
8. Стратегія кібербезпеки України (затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 р. №96/2016)
191
9. Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України (затверджена Указом Президента України від 14.03.2016 р. №92/2016)
204