Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах

Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С.О. Дорогих, В.Ф. Фурашев, В.Г. Пилипчук, О.В. Петришин. – Київ, 2020. – 376 с.

Правове регулювання організації та діяльності суб’єктів сектора безпеки і оборони

збірник документів і матеріалів / Упорядники: Беланюк М.В., Доронін І.М., Лебединська О.В., Радзієвська О.Г., Пилипчук В.Г., Шамара О.В., Фурашев В.М. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2020. – 756 с.

Державний гімн України: історико-правові аспекти

збірник документів і матеріалів / Заславська Л.В., Голубовська В.С., Дорогих С.О. // НДІІП НАПрН України. – К.: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2020. – 98 с.

Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони: теорія і практика

навчальний посібник / В. А. Ященко, В. Г. Пилипчук, П. П. Богуцький, О. Д. Довгань, І. М. Доронін, О. В. Петришин; за заг. ред. В. Г. Пилипчука; Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 224 с.

Вплив пандемії короновірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері

Матеріали науково-практичнї студентської конференції / 12 травня 2020 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю.– Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2020. – 196 с.

Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження

Матеріали Третьої науково-практичної конференції. 21 листопада 2019 р. м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, Дорогих С.О., С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Вид-во «Політехніка». 2019. – 180 с.

Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / Упорядники: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 358 с.

Основи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони: навчально-методичні матеріали (для тренінгу)

Ященко В.А., Пилипчук В.Г., Довгань О.Д., Лебединська О.В. К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 106 с.

Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи

Матеріали І науково-практичної конференції. 20 вересня 2019 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 124 с.

Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону

Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / Упорядн. Дорогих С.О. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк, 2019. – 134 с.