Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії

Електронний збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 11 листопада 2021 р. / редкол.: О.Ф. Дорошенко, В.Г. Пилипчук та ін.; НДІ інтел. власн. НАПрН України, Навч.-наук. інст. права КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2021. 327 с.
 

      Збірник містить Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулася 11 листопада 2021 р. за участю відомих українських учених, здобувачів наукового ступеня, магістрантів, студентів.

        В основу збірника покладено тези доповідей з актуальних питань визначення ролі і місця інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах, популяризації знань про інтелектуальну власність для розвитку інноваційної, цифрової економіки України.

     Рекомендується науковим працівникам, викладачам, студентам, аспірантам, практикам.

Повний текст.