Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства

Матеріали науково-практичної конференції.  29 листопада  2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. –  225 с.

 
 

Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження

Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 238 с.

Розвиток національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти (у контексті децентралізації влади в Україні)

Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017  р.,  м.  Київ / Упоряд. : В.  М.  Фурашев, С. Ю. Петряєв. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. - 120 с. 

Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти

Матеріали круглого столу / 12 травня 2017 р., м. Вінниця / Упорядники : Довгань О. Д., Беланюк М.В., Лапшин С.А., Радзієвська О.Г., Яременко О. І. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк» – 2017. – 227 с.

 

Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення. Частина 1.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  21 квітня 2017 р., м. Київ, У 2-х частинах. Частина перша. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2017. – 144 с.

Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення. Частина 2.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  21 квітня 2017 р., м. Київ, в 2-х частинах. Частина друга.  / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 124 с.

Реформування і розвиток Служби безпеки в контексті євроінтеграції України

Пилипчук В. Г.: наук.-метод. посіб. / В. Г. Пилипчук, О. Ф. Белов, С. С. Кудінов. - К.: Нац. акад. СБУ, 2017. - 260 с.

 

Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти

Матеріали науково-практичної конференції / 06 жовтня 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с.

 

Систематизація і розвиток теоретичних основ трансформації інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації

Наукова доповідь / Фурашев В. М., Петряєв С.Ю., Поперечнюк В.М. – К.: ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 55 с.

Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері

Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200с.