Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи

Матеріали І науково-практичної конференції. 20 вересня 2019 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 124 с.

 

Матеріали конференції присвячені розгляду теоретичних та практичних засад державної політики у сфері інформаційної безпеки, проблемам формування, оцінці стану та реалізації Доктрини інформаційної безпеки України.

Наведені матеріали можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної діяльності, вчених, фахівців та експертів різних галузей права, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться суспільно-правовими тенденціями сучасного науково-технічного прогресу в сфері забезпечення інформаційної безпеки.

Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів, представники державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право» та Вісник «КПІ ім. Ігоря Сікорського» «Політологія. Соціологія. Право».

Матеріали подано у авторській редакції. 

Повний текст.