Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи

Збірник матеріалів круглого столу (Київ, 28 березня 2019 р.) / Мін-во оборони України, Націо-нальний університет оборони України імені Івана Черняховського; Національна академія правових наук України, Науково-дослідного інституту інформатики і права / Упоряд.: М.М. Прохоренко, П.П. Богуцький ; за заг. ред. М.М. Прохоренка. – К.: – ФОП Ямчинський О.В. , 2019. – 168 с.

      У матеріалах круглого столу висвітлено низку актуальних проблем становлення і розвитку права національної безпеки та військового права, правового забезпечення сил безпеки і оборони, діяльності Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законодавства військових формувань. Визначено системні проблеми подальшого розвитку правового забезпечення у сфері національної безпеки і оборони в умовах гібридної війни та євроатлантичної інтеграції України. Наведено результати досліджень з цих та інших питань представників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Національної академії правових наук України, Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та інших суб’єктів сектору безпеки і оборони України.

      Матеріали подано в авторській редакції.

Повний текст.