Вплив пандемії короновірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері

Матеріали науково-практичнї студентської конференції / 12 травня 2020 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю.– Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2020. – 196 с.

Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження

Матеріали Третьої науково-практичної конференції. 21 листопада 2019 р. м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, Дорогих С.О., С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Вид-во «Політехніка». 2019. – 180 с.

Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / Упорядники: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 358 с.

Основи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони: навчально-методичні матеріали (для тренінгу)

Ященко В.А., Пилипчук В.Г., Довгань О.Д., Лебединська О.В. К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 106 с.

Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи

Матеріали І науково-практичної конференції. 20 вересня 2019 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 124 с.

Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону

Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / Упорядн. Дорогих С.О. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк, 2019. – 134 с.

Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку

Збірник матеріалів IІI міжнародної науково-практичної конференції / 14 червня 2019 р., м. Острог / Упорядн.: Дорогих С.О., Доронін І.М., Довгань О.Д., Лебединська О.В., Пилипчук В.Г., Радзієвська О.Г., Романов М.С. – НУОА, НДІІП НАПрН України. – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 308 с.

Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи

Збірник матеріалів круглого столу (Київ, 28 березня 2019 р.) / Мін-во оборони України, Націо-нальний університет оборони України імені Івана Черняховського; Національна академія правових наук України, Науково-дослідного інституту інформатики і права / Упоряд.: М.М. Прохоренко, П.П. Богуцький ; за заг. ред. М.М. Прохоренка. – К.: – ФОП Ямчинський О.В. , 2019. – 168 с.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності

 Матеріали науково-практичнї конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю., Барюаш В. А. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 193 с.

Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження

Матеріали другої наук.-практ. конф., 29 лист. 2018 р., м. Київ / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 168 с.

Видання НДІІП