Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері

Матеріали другої наук.-практ. студ. конф., м. Київ, 18 листоп. 2020 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв, О. А. Самчинська. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2020. – 96 с. 

 

    Матеріали другої конференції присвячені розгляду питань впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободу і безпеку людини в інформаційній сфері через вісім місяців спроб її подолання.

      Участь у конференції взяли виключно студенти, переважно Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізації.

      Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для організаторів навчального процесу та здобувачів вищої освіти, а також спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування, правоохоронної діяльності.

       Матеріали подано в авторській редакції.

Повний текст.

Видання НДІІП