Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони: теорія і практика

навчальний посібник / В. А. Ященко, В. Г. Пилипчук, П. П. Богуцький, О. Д. Довгань, І. М. Доронін, О. В. Петришин; за заг. ред. В. Г. Пилипчука; Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 224 с.
 
      У посібнику на основі узагальнення результатів фундаментальних і прикладних досліджень розглянуто актуальні теоретичні, правові та організаційні аспекти становлення і розвитку системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони в сучасних умовах, зокрема, питання сутності, змісту та організаційної моделі цивільного контролю і його демократичної природи. Висвітлено генезис формування і розвитку системи демократичного цивільного контролю в Україні та відповідний досвід країн-членів ЄС і НАТО. Особлива увага приділяється аргументації соціальної і професійної необхідності демократичного цивільного контролю та механізмам його практичної реалізації.
      Видання розраховане на експертів і вчених в галузі права національної безпеки та військового права, фахівців сектора безпеки і оборони, науково-педагогічний склад, аспірантів і докторантів, курсантів, студентів і слухачів профільних закладів вищої освіти.

 

Видання НДІІП