Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / Упорядники: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 358 с.

      У збірнику висвітлено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України» щодо захисту конституційних прав і свобод військовослужбовців та членів їх сімей, відновлення і розвитку системи військової юстиції України та її складових, визначення їхніх завдань і функцій, організації досудового розслідування військових злочинів, злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, питань демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, а також адаптації національної системи військової юстиції до стандартів країн-членів НАТО.

      Видання розраховане на експертів і вчених в галузі права національної безпеки та військового права, а також фахівців сектору безпеки і оборони України.

      Автори наданих матеріалів несуть відповідальність за підбір і точність наведених фактів, статистичних даних, оцінок та інших відомостей.

Повний текст.

Видання НДІІП