Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / Упоряд.: П. Богуцький, В. Пилипчук, Ю. Бобров, М. Беланюк, О. Довгань, С. Дорогих, О. Лебединська, О. Радзієвська, В. Фурашев. – Київ-Одеса : Фенікс, 2020. – 240 с.

 

     У збірнику висвітлено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України», щодо стратегії розвитку сектору безпеки і оборони в сучасних умовах, актуальних питань формування і розвитку, організації діяльності та законодавчого забезпечення правоохоронної системи у сфері оборони в контексті євроатлантичної інтеграції України. Розглянуто моделі та напрями розвитку правоохоронних органів у сфері оборони з урахуванням досвіду держав-членів ЄС і НАТО, зосереджено увагу на практичних аспектах захисту прав і свобод військовослужбовців, протидії кримінальним правопорушенням і корупції та розвитку системи демократичного контролю у сфері оборони.

      Видання розраховано на фахівців, експертів і вчених в галузі національної безпеки й оборони, права національної безпеки та військового права, представників вищих навчальних закладів, підрозділів сектору безпеки й оборони.

      Матеріали подано у авторській редакції.

 

Видання НДІІП