Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження

Матеріали Третьої науково-практичної конференції. 21 листопада 2019 р. м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, Дорогих С.О., С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Вид-во «Політехніка». 2019. – 180 с.

      Матеріали конференції присвячені розгляду проблемним питанням впровадження та використання технологій Інтернету речей у різних сферах суспільної діяльності; правових аспектів ризиків та бар’єрів щодо впровадження технологій Інтернету речей; проблем правового регулювання та юридичної відповідальності в умовах постійно зростаючого застосування технологій Інтернету речей. а також питань інноваційного застосування ІКТ в юридичній діяльності та проблем вдосконалення законодавства з питань інформатизації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, захисту персональних даних, інфраструктурної безпеки, кібербезпеки тощо.

     Участь у конференції взяли провідні експерти та вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів, громадських організацій.

    Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної діяльності, фахівців різних галузей права, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

       Матеріали подано у авторській редакції.

Повний текст.

Видання НДІІП