Державний гімн України: історико-правові аспекти

збірник документів і матеріалів / Заславська Л.В., Голубовська В.С., Дорогих С.О. // НДІІП НАПрН України. – К.: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2020. – 98 с.
 
 

      Збірник документів і матеріалів знайомить читача з усіма законодавчими документами, що були прийняті та запропоновані, в якості проектів, з початку створення Гімну України на заміну Гімну Української РСР.

      У збірнику наводяться тексти проектів, законів, указів, статтей та інших нормативно-правових документів у цій сфері. Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, представників органів влади та усіх, кому цікавий процес створення та застосування головного музичного твору України.

Повний текст.

Видання НДІІП