Вплив пандемії короновірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері

Матеріали науково-практичнї студентської конференції / 12 травня 2020 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю.– Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2020. – 196 с.
 

      Матеріали конференції присвячені розгляду питань впливу пандемії короновірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері. Участь у конференції взяли виключно студенти, в основному Київського політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізації.

      Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для організаторів навчальних процесів та здобувачів вищої освіти, а також спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування, правоохоронної діяльності.

Повний текст.

Видання НДІІП