Правове регулювання організації та діяльності суб’єктів сектора безпеки і оборони

збірник документів і матеріалів / Упорядники: Беланюк М.В., Доронін І.М., Лебединська О.В., Радзієвська О.Г., Пилипчук В.Г., Шамара О.В., Фурашев В.М. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2020. – 756 с.
 
 

      До збірника увійшли законодавчі акти, документи і матеріали, що регулюють організацію та діяльність суб’єктів сектора безпеки і оборони України та здійснення демократичного цивільного контролю, а також міжнародні правові акти з питань захисту прав і свобод людини та рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо оргацізації цивільного контролю над службами внутрішної безпеки і воєнною організацією держави.

      Видання розраховане на фахівців сектора безпеки і оборони, вчених в галузі права національної безпеки та військового права, науково-педагогічних працівників, студентів, курсантів, аспірантів і докторантів профільних закладів вищої освіти.

Повний текст.

Видання НДІІП