Розвиток інститутів місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні

Розвиток інститутів місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні / 2 грудня 2021 року, м.Вінниця / Упорядники: Пилипчук В.Г., Яременко О.І., Кононенко В.В., Конотопенко О.П., Лазор О.Я., Лазор О.Д., Лапшин С.А., Назаренко М.О., Одобецька І.С. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, Вінниця, ТОВ «Друк» – 2021. – 196 с.

 

      У матеріалах круглого столу висвітлено актуальні питання щодо розвитку інститутів місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні. Тези виступів учасників круглого столу із числа експертів і вчених, науковопедагогічних працівників, представників державних органів та громадських організацій надані у авторській редакції.

Повний текст.