Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. – 272 с.

 

      Збірник містить матеріали конференції, де розглянуто актуальні питання, що стосуються правового забезпечення соціальної трансформації на основі використання цифрових технологій та проблем правового регулювання суспільних відносин в соціальних комунікаціях і у сфері застосування технологій Інтернету речей, у сферах публічного управління, нацбезпеки та оборони держави, економіки, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, фінансової та банківської діяльності тощо, а також проблем забезпечення інформаційних прав людини, діяльності нових медіа, засобів масової інформації та соціальних мереж в умовах цифрової трансформації із використанням штучного інтелекту, робототехніки, правотворення, технологій блокчейн у різних сферах соціальної діяльності: управління державою, Індустрії 4.0, транспорту, роздрібної торгівлі, охорони здоров’я, інфраструктури міст тощо.

      Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної діяльності, фахівців різних галузей права, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

       Матеріали подано у авторській редакції.

Повний текст.

Видання НДІІП