Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 02 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021. 324 с.

 

      У збірнику висвітлено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» щодо оцінки  сучасного стану та розвитку складових правового забезпечення соціальної трансформації внаслідок використання цифрових технологій, проблемних питань правового забезпечення у сфері соціальних комунікацій в умовах цифрової трансформації. Визначено особливості правового забезпечення розвитку сучасної інформаційної інфраструктури суспільства та проблем правового регулювання суспільних відносин у сфері застосування технологій Інтернету речей. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства з питань захисту прав людини в умовах використання цифрових технологій.

      Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених в галузі права, студентів, аспірантів та науково-педагогічний склад вищих навчальних закладів та інших зацікавлених осіб.

          Матеріали подано у авторській редакції.

Повний текст.