Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми

Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – 184 с.

 

      Збірник містить матеріали: щодо актуальних проблем і пріоритетів розвитку парламентського контролю, складових електронного парламенту; стану та невирішених питань децентралізації державної влади; напрямів, здобутків і проблем цифрової трансформації; інформаційного та правового моделювання удосконалення парламентської діяльності,

перспективних напрямів розвитку систем і технологій у сфері здійснення парламентського контролю.

      Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

      Матеріали подано у авторській редакції.

Повний текст.