Діяльність військової юстиції в умовах збройного конфлікту. Досвід української прокуратури

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 28 жовтня 2021 р. / упоряд.: П. П. Богуцький, П. М. Візнюк, Л. В. Зіняк, В. Г. Пилипчук, І. О. Петришен. – Київ-Одеса: Фенікс, 2021. – 108 с.
 
    У збірнику викладено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Діяльність військової юстиції в умовах збройного конфлікту. Досвід української прокуратури». Розглянуто особливості організації та функціонування системи військової юстиції, діяльності органів прокуратури в умовах міжнародного збройного конфлікту та протидії агресії РФ проти України. Висвітлено сучасний стан і необхідність розбудови системи військової юстиції України з урахуванням досвіду та стандартів держав-членів НАТО з питань здійснення військового правосуддя, організації та діяльності військових правоохоронних органів.
     Видання розраховано на фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічних працівників у сфері правоохоронної діяльності та здійснення правосуддя, в галузі права національної безпеки та військового права, а також на представників сектору безпеки і оборони України.
Матеріали подано у авторській редакції.