Програмно-апаратний комплекс інформаційної підтримки прийняття рішень

 

Д.В. Ланде, В.М. Фурашев, О.М. Григор’єв. – К.: Інжиніринг, 2006. – 48 с. 

Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом

А.Б. Стоцький, О.І. Тимошенко, А.М. Гуз, А.І. Марущак та ін.; за ред. Сідака В.С. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 232 с.

Застосування засобів і матеріалів відеозапису у процесуальній діяльності правоохоронних органів

С.С. Паламарчук, О.І. Ізотов, В.Г. Хахановський. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 120 с.

Організація захисту інформації

М.В. Гуцалюк, Н.А. Гайсенюк. – К.: Альтерпрес, 2005. – 244 с.

Основи інформаційного права України

В. Цимбалюк, В. Гавловський, В. Гриценко; за ред. М. Швеця, Р. Калюжного

та П. Мельника. – К: “Знання”, 2004. – 274 с.

Правова інформатика: у 2-х т.

М.Я. Швець, В.М. Фурашев, М.І. Коваль, В. Брижко та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – [Т. 1]. – 416 с.

Тезаурус EUROVOC: автоматизована інформаційно-аналі¬тична система порівняння законодавства України із законодавством країн ЄC

М. Швець, С. Дорогих, В. Брижко; за ред. В. Тація та В. Зайчука. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 383 с.

Автоматизована інформаційно-аналітична система порівняння законодавства України із законодавством країн Європейського Союзу. Тезаурус EUROVOC. Українська версія (версія 4.1). – [В 3 книгах]

М.Я. Швець, В.М. Брижко, С.О. Дорогих та ін. – К.: НДЦПІ АПрН України, Інститут законодавства ВР України, Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР України, 2004. – 858 c. – [Кн. 1. Багатомовне представлення. – 222 с. Кн. 2. Тематичне представлення. – 179 с. Кн. 3. Абетково-пермутаційне представлення. – 457 с.].

Інформатизація управління соціальними системами

        В. Д. Гавлов­ський, Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та іи.; За заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного. — К.: МАУП, 2003. — 336 с. — Бібліогр.: с. 315-328.

Міжнародне приватне право

В.С. Цимбалюк – К.: Національна Академія управління. – 2003. – 68 c.