Тезаурус EUROVOC 4.2. Українська версія [Електронний ресурс]

(У складі Системи (бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права) : [В 3 книгах]. / М.Я. Швець, О.Л. Копиленко, С.А. Антоненко, С.М. Міщук та ін. – К.: НДЦПІ АПрН України, Інститут законодавства ВР України, Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР України, 2007. – 738 c. – [Кн. 1. Абетково-пермутаційне представлення. – 387 с. Кн. 2. Тематичне представлення. – 174 с. Кн. 3. Багатомовне представлення. – 177 с.]