Інформаційні технології у прокурорській діяльності: Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури

 

В. С. Цимбалюк - К.: ІПК Академії прокуратури України, 2006.-32 с.

 

Навчально-методичний комплекс «Інформаційні технології у прокурорській діяльності» розроблений для підготовки магістрів за напрямом «право»: спеціальність - 0601 «правознавство» кваліфікація 8.060101 «магістр права». Комплекс включає: пояснювальну записку, організаційно-методичні вказівки, опис навчальної дисципліни, тематичний план курсу, програму навчального курсу, робочу програму навчальної дисципліни, орієнтовні теми науково-навчальних робіт, питання для самоконтролю, рекомендовану літературу до всіх тем.

 
 
 
 
ЗМІСТ
 
 
 
1. Пояснювальна записка…………………………………………………………………………
 
4
2. Організаційно-методичні вказівки…………………………………………………………
 
5
3. Опис навчальної дисципліни…………………………………………………….…………
 
10
4. Тематичний план навчальної дисципліни……………………………………...…………
 
11
5. Програма навчального курсу…………………………………………………….…………
 
11
6. Робоча програма навчальної дисципліни……………………………………...…………
 
13
7. Орієнтовні теми науково-навчальних робіт (рефератів)
для індивідуальної роботи студентів (слухачів)……………………………………………
 
 
23
8. Питання для самоконтролю та до заліку…………………………………………………
 
24
9. Рекомендована література……………………………………………………….…………
 
25
 

 

Видання НДІІП