Програмно-апаратний комплекс інформаційної підтримки прийняття рішень

 

Д.В. Ланде, В.М. Фурашев, О.М. Григор’єв. – К.: Інжиніринг, 2006. – 48 с. 

       

          У роботі висвітлюються теоретичні і практичні питання науково-методологічного та програмно-технічного забезпечення побудови, впровадження та використання програмно-апаратного комплексу інформаційної підтримки прийняття рішень, як однієї з ланок побудови інформаційного суспільства в Україні.

     Розрахована на фахівців у сфері забезпечення інформаційного середовища, прийняття рішень незалежно від їх спрямованості, на фахівців у сфері підготовки та вдосконалення законодавчого простору, соціологів, політиків, фахівців у сфері інформаційних технологій, студентів і викладачів навчальних закладів, організаторів і суб'єктів виборчих і референдумних процесів та інших осіб, які досліджують, вивчають та використовують сучасні інформаційні та інформаційно-аналітичні системи соціально-політичного призначення.
    При розробці цього науково-методичного посібника використовувалася експлуатаційна документація системи InfoStream®, розробником якої є TOB «Інформаційний центр «Електронні вісті».
 

 

 
ЗМІСТ
 
 
ВСТУП……………………………...…………….……………………………...…......
4
1.
СЕРВЕР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ...…………...
7
1.1.
Спектр задач…………………………………………………………………………...
7
1.2.
Склад сервера……………………………………..……………………………………
8
1.3.
Технологічні засади……………………………………………………………………
9
2.
КОМПЛЕКС КОНТЕНТ-МОНІТОРИНГУ………….………….....……….…………
12
2.1.
Загальний опис…………………………………………………………………………
12
2.2.
Інтерфейс комплексу……………………………..……………………………........
15
2.2.1.
Основний екран…………………………………...…………………………………...
15
2.2.2.
Меню комплексу………………………………….…………………………………....
16
2.2.3.
Перелік основних оперативних повідомлень за рубриками…………………...
18
2.2.4.
Перелік персональних інформаційних каналів....……………………………......
18
2.2.5.
Перелік джерел, виділених користувачем як персональні……………………..
18
2.2.6.
Пошук і відображення інформації…………………………………………………...
19
2.2.7.
Багатоаспектні інформаційні портрети……………………………………………
22
2.2.8.
Дайджести………………………………………....……………………………………
23
2.2.9.
Сюжетні ланцюжки……………………………………………………………………
24
2.2.10.
Динаміка понять…………………………………..…………………………………...
25
2.2.11.
Можливості персоналізації…………………………………………………………...
26
2.3.
Вибіркове розповсюдження інформації………...………...……….......……….....
29
2.3.1.
Можливості вибіркового розповсюдження інформації……………………….....
30
2.3.2.
Запити користувачів……………………………...……………………………...……
30
2.3.3.
Застосування технології RSS…………………….…………………….……………
32
3.
ВЕБ-САЙТ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ З ПИТАНЬ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ……….……………….……….……………….……….………
35
3.1.
Загальне призначення веб-сайту………………...………………...………………
35
3.2.
Дизайн, структура і наповнення веб-сайту……..………………...………………
36
3.3.
Пошук на веб-сайті Національного центру……..………………...……………...
41
3.4.
Засоби експорту інформації ……………………..………………...……………….
42
 
ЗАКІНЧЕННЯ……………………..…………….………………...……………….……
44
 
ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………...………………..……
47