Розвиток національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти (у контексті децентралізації влади в Україні)

Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017  р.,  м.  Київ / Упоряд. : В.  М.  Фурашев, С. Ю. Петряєв. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. - 120 с. 

 

       Матеріали конференції присвячено проблемним питанням створення та розвитку національної системи нормативно-правової інформації з використанням сучасних засобів та прийомів інформаційно-комунікаційних технологій в умовах децентралізації влади в Україні. Особливу увагу приділено національній системі нормативно-правової інформації у процесах децентралізації влади, розбудові «електронного» парламенту та представницьких органів влади, а також процесам підвищення правової обізнаності суспільства. Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для законодавців, учених, фахівців та експертів інформаційної сфери та сфери державного управління, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться трансформацією суспільно-правових відносин, яка супроводжує процеси децентралізації влади в Україні.

       Організаторами заходу виступили: Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України та Факультет соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право».

       Матеріали подано в авторській редакції.

Повний текст.

 

 

Видання НДІІП