Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти

Матеріали науково-практичної конференції / 06 жовтня 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с.

 

       Подано основні результати досліджень за вказаною НДР та матеріали з актуальних проблем і шляхів правового запобігання новим викликам й загрозам у сфері інформаційної безпеки України.

      Організаторами заходу стали: Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», Кафедра правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

        Участь у конференції взяли провідні експерти та вчені наукових установ і навчальних закладів України, органів державної влади та громадських організацій, яким цікава ця проблематика. Конференція є заключною із серії організованих та проведених науково-практичних конференцій та семінарів, круглих столів, наукових обговорень за темою науково-дослідної роботи «Державно-правові проблеми інформаційної безпеки людини і суспільства в умовах інтеграції України у світовий інформаційний простір» Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнал «Інформація і право», «Вісник НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» «Політологія. Соціологія. Право».

   Для представників органів законодавчої влади, вчених, фахівців та експертів інформаційної сфери, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами розвитку інформаційного суспільства та захистом прав людини в інформаційному суспільстві.

         Повний текст.