Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства

Матеріали науково-практичної конференції.  29 листопада  2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. –  225 с.

 
 
        У збірнику матеріалів науково-практичної конференції опубліковано тези доповідей та виступів, в яких учасники торкалися питань філософії інформаційного суспільства, інформаційного права та інформаційної безпеки, трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань; балансу прав і свобод людини та законних інтересів суспільства і держави в інформаційній сфері; пріоритетів розвитку правової науки та освіти в інформаційній сфері та проблем і напрямів розвитку національного законодавства в інформаційній сфері.
    Матеріали можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної, вчених, фахівців та експертів різних галузей права, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться реальними та потенційними суспільно-правовими тенденціями і проблемами наслідків сучасного науково-технічного прогресу, в першу чергу, з позицій осмислення трансформаційних процесів, що відбуваються у суспільстві, своєчасного та належного правового супроводження цих процесів, а також забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави, забезпечення прав і свобод людини.
        В обговоренні проблем становлення та розвитку інформаційного суспільства взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій.
        Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали журнали «Інформація і право» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право»
       Тези доповідей та виступів друкуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність поданих даних, автори несуть одноосібно.

Повний текст.