Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення. Частина 1.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  21 квітня 2017 р., м. Київ, У 2-х частинах. Частина перша. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2017. – 144 с.

 

       Матеріали конференції присвячені проблемним питанням правового забезпечення кібербезпеки та права інтелектуальної власності у сучасних умовах розвитку інформаційного простору. У даної, основної, частині матеріалів конференції подані оцінки та пропозиції щодо вирішення питань, які окреслені тематикою конференції Доповіді учасників конференції, що опубліковані у цій частині збірнику можуть бути корисними для законодавців, вчених, фахівців та експертів інформаційної сфери та сфері інтелектуальної власності, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами інформаційної безпеки людини, суспільства та держави, забезпечення прав і свобод людини.

      У другої частині цього збірнику подані матеріали, які відображають студентській погляд на зазначену проблематику. 

       Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів України, Республіки Польща, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право»

       Матеріали подано у авторській редакції.

Повний текст.