Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження

Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 238 с.

 

       Матеріали конференції присвячені розкриттю сутності інтернету речей, трансформації суспільних відносин під їх впливом та проблемним питанням їх правового регулювання, а також розгляду нових викликів та загроз з точки зору технічного і правового забезпечення кібербезпеки під час впровадження та розвитку інетнету речей. Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної, вчених, фахівців та експертів різних галузей права, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно- правовими тенденціями і проблемами наслідків сучасного науково-технічного прогресу, в першу чергу, з позицій забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави, забезпечення прав і свобод людини.

       Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право».

Повний текст.