Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти

Матеріали круглого столу / 12 травня 2017 р., м. Вінниця / Упорядники : Довгань О. Д., Беланюк М.В., Лапшин С.А., Радзієвська О.Г., Яременко О. І. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк» – 2017. – 227 с.

 

       У матеріалах круглого столу висвітлено актуальні філософсько-правові та прикладні проблеми розвитку інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності та комунікацій в освітньо-науковій та інноваційній сферах. Тези виступів учасників круглого столу із числа експертів і вчених, науково-педагогічних працівників, представників державних органів та громадських організацій надані у авторській редакції.

Повний текст.