Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення. Частина 2.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  21 квітня 2017 р., м. Київ, в 2-х частинах. Частина друга.  / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 124 с.

 

       Матеріали конференції присвячені проблемним питанням правового забезпечення кібербезпеки та права інтелектуальної власності у сучасних умовах розвитку інформаційного простору. У даної частині матеріалів конференції подано студентській погляд на оцінку та шляхи вирішення означеної проблематики. Надані матеріали починаючих дослідників можуть бути корисними для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами інформаційної безпеки людини забезпечення прав і свобод людини.

       Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів України, Республіки Польща, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право»

       Матеріали подано у авторській редакції.

Повний текст.

Видання НДІІП