Основи військового права України

Богуцький П.П.: курс лекцій / П.П. Богуцький, С.М. Скуріхін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Одеса : Фенікс, 2011.- 343 с.

 
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
3
ТЕМА 1. ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
5
ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА
19
ТЕМА 3. СТРУКТУРА ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА
43
ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
60
ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА
72

ТЕМА 6. ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

86

ТЕМА 7. ВІЙСЬКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
111
ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА САМОПІДГОТОВКИ
123
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ВІСЬКОВОЇ СФЕРИ
 
Конституція України (витяг)
127
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про основи національної безпеки України
129
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оборону України
145
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Збройні Сили України
167
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
178
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
189
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу
197
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
249
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави
284
УКАЗ Президента України
Про Воєнну доктрину України
303
УКАЗ Президента України
Про військово-адміністративний поділ території України
320
НАКАЗ Міністра оборони України
Про оголошення Кодексу честі офіцера Збройних Сил України
324
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
330
ГЛОСАРІЙ.:
332