Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри

Збірник матеріалів ІІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя Загальної декларації прав людини (м. Вінниця, 07 грудня 2023 року). Вінниця, 2024. 298 с.
 

Збірник друкується за матеріалами ІІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри», присвяченої 75-річчю Загальної декларації прав людини. В ньому висвітлено історичні та теоретико-правові аспекти прав людини, національні і міжнародно-правові механізми їх забезпечення. Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, суддів, адвокатів, усіх, хто цікавиться проблемою забезпечення прав людини. Редакційна колегія не несе відповідальності за зміст наукових публікацій. Наукові ідеї, висловлені у збірнику, відображають особисту думку авторів.

Повний текст

Видання НДІІП