2006 рік

Становлення правової інформатики в Україні: до 35-річчя інформаційної служби ОВС України та 5-ої річниці з дня створення Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України / укладач В. Брижко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2006. – 9 с.

Основы моделирования и оценки электронных информационных потоков / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев, С.М. Брайчевский, А.Н. Григорьев. – К.: “Інжиніринг”, 2006. – 176 с.

Директива 2000/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 вересня 2000 р. “Про відкриття і ведення діяльності установ-емітентів електронних грошей, а також здійснення нагляду за цією діяльністю” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ISPO/legal/en/ dataprot /protection.html // Правова інформатика. – 2006. – № 2(10).

Поправки Комітету міністрів Ради Європи від 15.06.1999 р. “Про умови приєднання держав-членів Європейських співтовариств до Конвенції Ради Європи № 108 від 8.01.1981 р. “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/end/legalaltxt/ fraites.htm // Правова інформатика. – 2006. – № 4(12).