Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України

Смерницький Д.В. : Монографія / Д.В. Смерницький ; за заг. ред. д.ю.н., проф. К.І. Белякова. - К. : ДНДІ МВС України, 2014. 252 с.

 

       Монографія є науковим дослідженням проблем правовою забезпечення інтелектуальної власності в органах та підрозділах внутрішніх справ України. Автором проаналізовано теоретико-методологічні засади прав інтелектуальної власності, запропоновано концептуальні основи та науково-обґрунтовані, практичні шляхи вдосконалення механізму їх адміністративно-правового забезпечення в системі МІ5С України.

        Розраховано на фахівців у галузі права, соціального управління, науковців, викладачів, студентів, слухачів, аспірантів та ад'юнктів вищих навчальних закладів ОСВІТИ юридичного профілю, працівників правоохоронних органів, державних службовців, які цікавляться проблемою забезпечення прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також монографія може мати практичний інтерес для фахівців центральних органів виконавчої влади при побудові в органах, на підприємствах, в установах організаційної системи по забезпеченню права настворені об'єкти інтелектуальної власності.