Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення

Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. — К.: Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 128 с. 

 

        Монографію присвячено аналізу загальнотеоретичних питань щодо характеристики поняття та змісту інформації, розгляду об'єктів адміністративно-правового захисту інформації, його особливостей, пов'язаних із функціонуванням окремих видів інформації. На основі аналізу національного законодавства висвітлено комплекс питань щодо проблем забезпечення адміністративно-правового захисту інформації, а також сформульовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення цих законодавчих засад.
        Для фахівців державних органів, наукових і науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів навчальних закладів і наукових установ.
 
 
ЗМІСТ
 
ПЕРЕДМОВА
6
 
Розділ 1. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
9
1.1. Зміст та класифікація категорії «інформація» у чинному законодавстві України: адміністративно-правові аспекти
9
1.2. Поняття, види та ознаки об'єктів адміністративно-правового захисту інформації
16
 
Розділ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНФОРМАЦІЇ
27
2.1. Захист державної таємниці
27
2.2. Захист комерційної таємниці
44
2.3. Захист банківської таємниці
55
2.4. Захист персональних даних
66
2.5. Захист службової інформації
84
2.6. Захист інформаційно-телекомунікаційних систем
93
 
Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
103
3.1. Поняття та види інформаційних правопорушень
103
3.1. Напрями удосконалення законодавства з питань адміністративно-правового
захисту інформації
103
 
ПІСЛЯМОВА
126